group of volunteers litter picking

Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn y DU

section

Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yw menter yr Undeb Ewropeaidd sy'n ariannu cyfleoedd i bobl ifanc wirfoddoli neu weithio ar brosiectau yn eu gwlad eu hunain neu mewn gwlad dramor, y maent yn cynnig budd i gymunedau a phobl ar draws Ewrop.

Mae'r cynllun ariannu hwn yn galluogi pobl ifanc rhwng 18 a 30 oed i gymryd camau cymdeithasol ac i wneud gwahaniaeth yn y Deyrnas Unedig neu ar draws Ewrop, gan gael profiad sy'n cyfoethogi eu bywyd ar yr un pryd.

Yn y DU, gweithredir y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd gan Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+, partneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK. Roedd y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd ar agor ar gyfer ceisiadau gan sefydliadau o’r Deyrnas Unedig rhwng 2018 a 2020. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen ‘Newidiadau allweddol i Erasmus+ a’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd’.

Mae'r Asiantaeth Genedlaethol yn adrodd i'r Adran Addysg (DfE), sy'n goruchwylio Erasmus+ yn y DU fel yr Awdurdod Cenedlaethol, ac i'r Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), sy'n gyfrifol am bolisi ieuenctid yn y DU.  Rheolir rhai gweithgareddau gan y Comisiwn Ewropeaidd yn uniongyrchol.